ČELÁKOVICE – OBYTNÁ KRAJINA JINAK

Na kole po polních cestách od břehu Labe až na nejvyšší bod obce a za hranice města s architekty Ondřejem Vojtíškem a Josefem Zumrem. Během cyklovýletu budou komentovány přírodní a krajinné aspekty a urbanistické struktury města a jejich rozvojový potenciál, význam sídel v krajině, liniové stavby v okolí města (přeložka železnice, silniční obchvat) a bude odhalen nový mobiliář v extravilánu města. 

Kolo s sebou!

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Sraz: ne 2. 10. | 14:00 | ulice K Borku, napojení na stezku podél Labe

 

Fotoreport