BUBLAVA – OBJEV KONSTRUKCE VESNICKÝCH DOMŮ – ZRUŠENO

Po stopách předválečné horské vesnické architektury s architektkou Dominikou Výškovou. Bublava je příkladem horské vesnice s velkou škálou dochovaných vesnických staveb. Jedná se o typické hrázděné domy s roubenými světnicemi a obývaným patrem či o zděné režné stavby s dekorem vyskládaným ze žlutých cihel. Na procházce si ukážeme, jak konstrukční stránka stavby předurčuje její vzhled. Zabývat se budeme také tím, jaké prvky této horské architektury jsou pro region Kraslicka typické a budeme diskutovat nad tím, jak je možné je zachovat.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Organizátorem této akce je Dominika Výšková.

so 30. 9. | 14:00 | před Obecním úřadem Bublava, č. p. 389