BROUMOV – ŠONOVSKÁ CESTA, ZANIKLÉ POLNÍ CESTY

V době před nástupem nucené kolektivizace, v jejímž důsledku byly scelovány pozemky a rozorány meze a polní cesty, bylo naprosto samozřejmou možností procházet volně mezi jednotlivými obcemi, samotami a usedlostmi na Broumovsku. Období nejtužší komunistické diktatury v padesátých letech minulého století vedlo systematicky k zamezení kontaktů mezi lidmi. Omezování volného pohybu a likvidace cest mezi obcemi byly jedněmi ze způsobů, které tento trend podporovaly. Jediné komunikace, které zůstávaly zachovány, byly silnice, uzpůsobované stále více pro provoz motorových vozidel. Ten však stále houstl, a navíc rostla i rychlost, kterou se po úzkých silnicích auta pohybovala, což chůzi pěších osob prakticky vytlačilo. Pohyb se tak skutečně podařilo omezit a redukovat téměř výhradně na dopravu auty nebo hromadnou dopravu. Svobodný, volný, nahodilý a příjemný pohyb mezi vesnicemi ve většiné případů zcela vymizel. Kolem roku 2000 vznikl z iniciativy CHKO Broumovsko a Dobrovolného svazku měst a obcí Broumovska projekt obnovy polních cest mezi obcemi, který začal velmi ambiciózně, ale po třech letech ustal po obnově pouze dvou pěších cest mezi obcemi (Rožmitálská a Křinická cesta), jedné poutní cesty (Suchý Důl) a části Šonovské cesty, jejíž obnova už nebyla dokončena. Povede průvodce Petr Bergmann.

Program:

Sraz v 10:00 na Mírovém náměstí a následuje komentovaná vycházka Šonovskou cestou, trasa cca 2 hodiny, návrat do Broumova ve 12h
12:00 – 13:00 pauza na oběd
Od 13:00 v Muzeu Broumovska komentovaná prohlídka výstavy Müllerova mapa Čech, staré mapy Českého království od 16. století do vzniku Československa

Sraz: ne 3. 10., 10:00, Mírové náměstí

Fotoreport