BROUMOV – NEZDAŘILÉ REKONSTRUKCE

Broumov se zdárně stavebně vyvíjel zejména ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století a ještě v období první republiky zde vzniklo několik pozoruhodných staveb.
Po druhé světové válce bylo téměř veškeré obyvatelstvo celého regionu odsunuto a nahrazeno novými českými obyvateli, čímž započal nový osud honosně vzhlížejícího města. Od 50. let docházelo k necitlivým přestavbám, zanedbávání, devastaci veřejných prostranství, a také k demolicím již nevyhovujících staveb či celých bloků. Základní urbanistická struktura města však zůstala neporušena.

V současnosti přistupujeme k architektonickému dědictví minulosti podobně, jak tomu bylo v letech 1950 – 1989. Až na výjimky se nadále pokračuje v nesmyslném ničení (a zanedbávání) toho, co zde ještě zbylo z dob vysoké stavební kultury. Historik architektury Petr Staněk a architekt Viktor Vlach se formou komentované procházky pokusí ukázat některá z těchto barbarství, ale také několik „polistopadových“ realizací.

Ve spolupráci s Maiwaldovou akademií – VKCB.

Sraz: ne 30. 9., 15.00, morový sloup na Mírovém náměstí