BRNO – ZVONAŘKA V KONTEXTU POVÁLEČNÉ ARCHITEKTURY

Spoluautor Brněnského architektonického manuálu Michal Kolář odkryje principy české poválečné architektury a její odkaz. Architektonická procházka povede ze severního okraje historického středu Brna až do lokality plánovaného tzv. Jižního centra. První část cesty se bude věnovat nejreprezentativnějším příkladům poválečné architektury, které budou ilustrovat několik charakteristických typů veřejných staveb. Nejprve zástupci specifické československé odnože poválečné moderny v podobě bruselského stylu, hotely Continental a International, které reflektují rostoucí význam Brna jako veletržního města a s tím spojenou potřebu navýšení ubytovacích kapacit. Obdobně poptávku po zkvalitnění služeb a širší kulturní nabídce mělo částečně uspokojit následné postavení módního oděvního domu Vkus a monumentální budovy Janáčkova divadla. Všechny tyto realizace spojuje extrémně plodná spolupráce architektů s výtvarníky. Výjimečnou co do použitých materiálů, kvality zpracování i inspirace v zahraničí se posléze stala stavba místního administrativního sídla KSČ, dnes známého jako Bílý dům.

V druhé části se bude trasa věnovat stavbám, jejichž osud je úzce spojen s budoucím přesunem hlavního vlakového nádraží na jih k řece. Od nedokončeného a provizorního autobusového nádraží u hotelu Grand se přesuneme k bývalému obchodnímu domu Prior, který představuje jak překážku pro rozvoj stávající vlakové dopravy, tak i již zaužívaný tranzitní prostor mezi starým a postupně vznikajícím novým centrem. Závěr procházky představuje brutalistní ústřední autobusové nádraží Zvonařka, které v nedávné době podstoupilo potřebnou modernizaci a stojí ve středu plánovaného moderního developmentu celé dlouhá léta zanedbávané oblasti.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2021 pořádanou Českou komorou architektů. 

Sraz: ne 3. 10., 13:00, Hotel Continental, Kounicova 6

Fotoreport