Brno – Nový dům 1928 Výstava moderního bydlení

Procházka s Jindřichem Chatrným a Dagmar Černouškovou – spoluautory monografie o kolonii Nový dům v Brně. Ta se řadí mezi šestici stěžejních evropských kolonií, jejichž prostřednictvím byly v letech 1927–1932 ve Stuttgartu, Brně, Vratislavi, Curychu, Vídni a Praze realizovány výstavy moderního bydlení. Brněnská varianta iniciovaná soukromými staviteli Čeňkem Rullerem a Františkem Uherkou a podpořená Svazem československého díla měla prezentovat moderní úsporné individuální bydlení pro střední vrstvu.

Sraz: ne 6. 10, 13.00, Kolonie nový dům, Bráfova 107

Fotoreport