BRNO – VÝPADEK PAMĚTI – SOCIALISTICKÁ ARCHITEKTURA V BRNĚ (ZRUŠENO)

Stavbám vzniklým v období socialismu se dnes začíná dostávat pozornosti a přestávají být a priori odmítané. Příklady kvalitní architektury 60.–80. let 20. století představí redakce časopisu ERA21 ve spolupráci s přizvanými odborníky, historičkou architektury Šárkou Svobodovou a architektem Jaroslavem Sedlákem. Procházka navazuje na téma „Výpadek paměti“ zpracované v časopise ERA21 č. 03/2017.

SRAZ: so 30. 9., 14.00, před Bílým domem, Žerotínovo náměstí 533/6

Akce zrušena ze strany ERA21. Spolek Kruh a redakce časopisu ERA21 se všem návštěvníkům omlouvají. Věříme, že si vyberete z dalších brněnských akcí a i tak Den architektury prožijete na plno.