BRNO-VENKOV – ADOLF LOOS VERSUS HRUŠOVANY U BRNA

S místostarostou obce Dušanem Knoflíčkem po nádražní restauraci, tovární budově a zejména po vile ředitele cukerní rafinerie, postavené podle návrhu Adolfa Loose.  

Tato raně modernistická vila, prakticky jediná prokazatelně autorská kompaktní stavba slavného architekta, realizovaná na Moravě v letech 1913–1914, je snad vůbec prvním projevem avantgardní architektury v českých zemích. V rámci vývoje moderní architektury na našem území zaujímá zcela výjimečné postavení. Součástí bude i hlavní tovární budova bývalé cukerní rafinerie a budova nádražní restaurace, u kterých nelze Loosovo autorství vyloučit. Poslední zastávkou, spojenou s občerstvením, může být prohlídka novostavby Společensko-kulturního centra SOKEC, která získala 2. místo ve 20. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2021.

Kapacita omezená na GoOut (40 osob).

 

so 1. 10. | 13:30 | železniční stanice, Nádražní 112, Hrušovany u Brna