BRNO – UKRAJINSKÉ ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ POD HROZBOU

Z důvodu nemoci je přednáška bohužel zrušena. Výstavu můžete navštívit pouze do dnešního dne, kdy v prostorách „galerie“ proběhne již od 17:30 její dernisáž.   

Dernisáž tematické výstavy, přednáška a diskuze s ukrajinskou historičkou architektury Ievgenií Gubkinou o současném dění a ruské hrozbě na Ukrajině.

Od prvních dnů ruské války proti Ukrajině dochází k systematickému a rozsáhlému ničení architektonického dědictví a k nenávratným ztrátám památek. Výstava mapuje vybrané stavby poválečné éry v kontrastu aktuálních snímků z válkou zničených ukrajinských měst. Derniéra výstavy bude zakončena diskuzí a přednáškou ukrajinské historičky architektury Ievgeniie Gubkiny, která tematizuje otázku památkové péče a cílenou destrukci kulturního dědictví národa jako jednu z válečných strategií a která po vypuknutí ruské agrese byla nucena Ukrajinu opustit.

Výstava vznikla pod záštitou Fakulty architektury VUT.

 

st 5. 10. | 18:00 | „Galerie“ 45 000 l, Výloha v pasáži z Šilingrova náměstí do Velkého Špalíčku, Dominikánská 15, Brno-středFotoreport