BRNO – TJ TESLA

Sportovním areálem TJ Tesla na Lesné a její unikátní prověšené lanové střešní konstrukce s historičkou umění Šárkou Bahounkovou.

Za konstrukčně unikátně pojatou stavbou sportovního a plaveckého areálu TJ Tesla na Lesné v komentované prohlídce s historičkou umění Šárkou Bahounkovou. Seznamte se s velmi dobře dochovanou brutalistní stavbou architekta Viktora Rudiše postavenou mezi lety 1973–1982 svépomocí brněnských občanů v Akci Z. Blíže poznejte její atypické konstrukční řešení s originální prověšenou lanovou střechou, její interiér a běžně nepřístupné technické zázemí.

so 30. 9. | 16:00 | Halasovo nám. 7, Brno-sever-Lesná

Fotoreport