BRNO – STAVBY OTTO EISLERA V CENTRU BRNA

Po realizacích Otto Eislera, jednoho z nejvýraznějších meziválečných brněnských židovských architektů, k příležitosti 130. výročí jeho narození s historičkou architektury Zuzanou Ragulovou. Součástí procházky budou nejen stavby dochované, ale i ty, které už neexistují nebo zůstaly pouze ve formě návrhů.

čt 5. 10. | 17:00 | Bronzová plastika mapy Brna v roce 1645, Moravské nám., 602 00 Brno-střed

Fotoreport