Brno – sociální byty za stěnou

Současná rekonstrukce a dostavba bývalého zchátralého pavlačového domu z počátku 20. století na sociální byty od architekta Romana Gala je příkladem přestavby při omezených finančních možnostech, s důrazem na maximální estetický účinek. Nachází se zde 39 malometrážních bytových jednotek bez parkovacích stání pro sociálně vymezenou část obyvatelstva. Celý objekt je bezbariérový s možností pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. O funkcích a architektuře při tvorbě bytů pro sociálně slabé s autorem rekonstrukce, architektem Romanem Galem.

Sraz: ne 4. 10., 11.00, Francouzská 376

Fotoreport