BRNO – SÍDLIŠTĚ LESNÁ: STÁLE SVĚŽÍ I 60 LET OD JEHO POČÁTKU

Tradiční procházka s Martinem Malečkem po neobyčejném sídlišti. Co všechno se za šedesát let od započetí jeho výstavby změnilo a jak se to odrazilo v podobě a fungování tohoto panelového města v zeleni? A to nejen co se týče architektury a urbanismu, ale i po stránce změn přírodního rázu a realizace adaptačních opatření na využití srážkových vod. Probíhající uskutečňování Strategického plánu obnovy zeleně je v tomto rozsahu ojedinělé.

Délka procházky zhruba 90 minut.

so 1. 10. | 9:00 | konečná tramvaje v Čertově rokli

Fotoreport