BRNO – SÍDLIŠTĚ JULIÁNOV – UMĚNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Sídlištěm Juliánov se zaměřením na krajinářskou koncepci a výtvarné realizace s historičkou umění Martinou Mrázovou a krajinářskou architektkou Annou Magni.

Socialistická panelová sídliště, podobně jako obytné soubory v západní části Evropy, vycházela z modernistického konceptu bydlení v kontaktu s přírodou. Představa domů volně rozložených v zeleni byla určující i pro architekta Pavla Krchňáka, podle jehož návrhu vzniklo v letech 1960–1967 sídliště Juliánov, první panelové sídliště v Brně. Jeho urbanistickou podobu výrazně ovlivnila specifická topografie daného území, jež se nachází na hraně bývalého písečného lomu s panoramatickými výhledy do krajiny. Tato situace se stala východiskem terénních úprav, které zde navrhl krajinářský architekt Ivar Otruba, jedna z nejrespektovanějších osobností svého oboru. Zástavba je koncipována podél páteřní komunikace s vyhlídkovými terasami a vrcholí v oblasti náměstí s okrskovým centrem a brouzdalištěm. Ojedinělost krajinářského konceptu spočívá nejen ve vztahu k danému místu, ale také ve vizuálním propojení se vzdálenou krajinou jižní Moravy.

Volná prostranství mezi obytnými bloky pomáhala utvářet také umělecká díla od renomovaných brněnských výtvarníků. Železobetonové plastiky organických tvarů od Zdeňka Macháčka, které měly sloužit jako dětské prolézačky, jsou jedním z nejucelenějších souborů tohoto typu na našem území. Během procházky se zaměříme na formy veřejného prostoru, na podoby vegetace a na způsoby zapojení výtvarného umění do výstavby sídlištních celků. Všimneme si také problémových aspektů hromadné bytové výstavby i rozporuplných výsledků pozdějších snah transformovat socialistický odkaz.

so 30. 9. | 10:00 | Tramvajová zastávka Krásného, 636 00 Brno-Židenice

Fotoreport