Brno – setkání kruhu a čtverce – změna času

Kruh je odvěkým symbolem nebe a věčnosti. Čtverec oproti tomu odkazuje na zemi a pomíjivost. Na sídlišti Lesná se díky novostavbě kostela blahoslavené Restituty tyto dva archetypy setkávají a doplňují se. O tom, jak návrh kostela vznikl a co tento novotvar přináší do pravoúhlé spleti panelovým domů, se samotným autorem, architektem Markem Janem Štěpánem (Ateliér Štěpán).

Sraz: so 5. 10., 12.00 12.20, Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Fotoreport