BRNO – PROMĚNY KOLIŠTĚ

Historička architektury Karolína Králíková představí několik důležitých staveb Koliště a jeho blízkého okolí se zaměřením na osobnost architekta Vladimíra Fischera (1870–1947).
I když se brněnská okružní třída formovala zejména na konci 19. století a v prvních letech 20. století, v období těsně před první světovou válkou, a hlavně po ní, zde vzniklo několik výrazných realizací, které významně ovlivnily její současnou podobu a to, jak tuto část města vnímáme dnes. Povede nás osobnost architekta Vladimíra Fischera, který patří k výrazným představitelům brněnské moderní architektury a mezi jeho nejznámější realizace patří funkcionalistický kostel sv. Augustina na Kraví Hoře nebo Cyrilometodějská záložna na Zelném trhu (dnešní hotel Grandezza). Jeho dílo může být příkladem, jak ilustrovat vývoj od historizujících architektonických stylů k moderně 20. století. Kromě tří hlavních zastávek u Fischerových realizací – tzv. Švédského domu na rohu Smetanovy a Botanické ulice, nájemního domu na Kolišti s výrazně zkoseným expresivním průčelím a Úrazové nemocnice – se zaměříme také na další příklady moderní architektury na naší trase.

ne 1. 10. | 10:00 | Švédský dům Fritze Schmeera, Smetanova 765/53, 602 00 Brno-střed-Veveří

Fotoreport