Brno – Přísné Brno

Brněnská architektura po 1989 do současnosti a její specifický vztah k architektuře meziválečného období. Komentovaná procházka se spoluautorkou Brněnského architektonického manuálu Lucií Valdhansovou představující, na základě teorie  Rostislava Šváchy o české přísnosti v architektuře, typicky brněnský fenomén, inklinaci brněnských architektů k tvorbě slavných předchůdců.

Sraz: ne 6. 10., 16.00, pod hodinami, na České

Fotoreport