BRNO – POD TLAKEM

Proměna města mezi Novými sady a Mendlovým náměstím v průběhu historie města po současnost. Procházka s architektkou a výtvarnicí Bárou Šimonovou a hosty se bude soustřeďovat na pochopení a vysvětlení různých architektonických konceptů napříč dobou.

SRAZ: so 4. 10., 15:00, v místě odstraněného Památníku tří odbojů, Nové sady