Brno – Ohrožený Bílý dům

Z důvodu epidemiologických opatření, proběhne alternativní přednáška historika architektury Miroslava Pavla o genezi a historii stranických ústředí KSČ v České republice. Děkujeme za pochopení. 

„Bílý dům“ byl postaven v polovině 70. let jako reprezentativní stranické sídlo Městského výboru a současně Dům politické výchovy. Návrh Miroslava Spurného a Františka Jakubce byl inspirován myšlenkami Oscara Niemeyera a Le Corbusiera. Jedná se o velmi kvalitní příklad modernistické architektury v Brně, jehož forma vystupuje z běžné dobové produkce. Vyniká zejména svojí kompozicí se sochařsky pojatým sálem Břetislava Bakaly a je svébytným městotvorným prvkem, který před sebou vytváří veřejný pobytový prostor. V současnosti je osud „Bílého domu“ v rukou Magistrátu města Brna, který jedná o jeho prodeji. I přes svou nespornou architektonickou i historickou hodnotu není památkově chráněn a může být bez větších potíží kdykoliv zbourán či kompletně a necitlivě přestavěn. Domem provedou spoluautorky Brněnského architektonického manuálu Barbora Benčíková a Daniela Křižanová.

Sraz: ne 4. 10., 10.00, Žerotínovo náměstí 6