BRNO – KOSTEL BLAHOSLAVENÉ MARIE RESTITUTY

S architektem Markem Štěpánem o tvorbě církevních staveb 21. století.

V době konání akce se v kostele koná křest. Žádáme všechny účastníky o maximální ohleduplnost, důsledné dodržování instrukcí průvodce a organizátora a do kostela vstupovat pouze a jedině na vyzvání. Děkujeme!

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2021 pořádanou Českou komorou architektů. 

Sraz: so 2. 10., 11:00, Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Fotoreport