BRNO – IVAR OTRUBA: BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM MENDELOVY UNIVERZITY

Po jedné z architektonicky nejvýznamnějších zahrad 20. století ve střední Evropě s krajinářskými architekty Tomášem Jiránkem a Tomášem Popelínským.

Dnešní botanická zahrada Mendelovy univerzity vznikla v 60. letech rozšířením malého arboreta na plochu 11 ha. Imaginativní a výjimečně stylově konzistentní podobu ji dal architekt Ivar Otruba ve spolupráci s dendrologem Antonínem Nohelem, botanikem Josefem Holzbecherem a Jarmilou Matouškovou, kurátorkou sbírky orchidejí. Areál je komponován jako park s jednotlivými zahradami, které prezentují určitá témata – např. zahrada miniatur, sbírka lomikamenů, zahrada pro nevidomé a slabozraké. Tato témata jsou pak představována nikoliv imitováním přírody, ale v prostředí abstraktním, architektonicky a výtvarně ztvárněném. Ovšem při dodržení – a zdůraznění – pěstitelských a stanovištních nároků rostlin – exponátů.

so 30. 9. | 10:00 a 13:00 | Botanická zahrada a arboretum MENDELU, tř. Gen. Píky 1, 602 00 Brno – Královo Pole

Fotoreport