Brno – Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy

Speciální komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory Jindřichem Chatrným a Dagmar Černouškovou představí unikátní autentické doklady, dobové i současné fotografie, modely a působení Adolfa Loose nejen v Brně. Právě letos uplyne 150 let od narození tohoto brněnského rodáka a světoznámého architekta. Proto celorepublikově slavíme Rok Adolfa Loose, jehož cílem je kultivovaným způsobem připomenout české i evropské veřejnosti životní jubileum Adolfa Loose a upozornit na jeho uskutečněné i neuskutečněné projekty.

Sraz: so 3. 10. 11:00, MuMB, hrad Špilberk, západní křídlo