BRNO – CEJl

Procházka romskou čtvrtí Cejl, která je nazývána Ghettem či brněnským Bronxem a bezprostředně sousedí s centrem města. Změť ulic, do níž je nesmazatelně vryta předválečná i poválečná historie místa, má charakter příměstské periferie. Během procházky s historičkou Martinou Zuzaňákovou postupně odkryjeme architektonické stopy minulé i současné, navštívíme Muzeum romské kultury, budovu bývalé káznice i Turnhalle Radost a zmodernizovaný areál Jihomoravských plynáren (atelier A PLUS).

SRAZ: so 29. 9., 14:00, Bratislavská 67, Muzeum romské kultury

www.rommuz.cz

Fotoreport