BRNO – BRNO PRO VŠECHNY: citlivé plánování města

Je Brno plánováno pro své obyvatele citlivě? A jak se plánuje s ohledem na člověka? S historičkami architektury Petrou Hlaváčkovou a Barborou Benčíkovou po veřejném prostoru v centru. O Brně se říká, že je to skvělé město pro rodiny s dětmi a z určitého úhlu pohledu tomu tak skutečně je. Je ale Brno plánováno pro své obyvatele citlivě? Jak veřejný prostor souvisí s genderovou rovností, slaďováním péče a práce, zvládáním rodinných povinností a každodenních úkonů různorodých sociálních skupin? Cílem bude ukázat, že i malé změny mohou mít velký dopad, pokud jsou provedeny na základě relevantních informací a v širším kontextu. 

Procházka navazuje na nedávno vydanou publikaci Brno pro všechny, kterou vydal brněnský kolektiv Sdruženy a vznikla za laskavého přispění nadace Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupením v České republice.

so 1. 10. | 10:00 | Dětské hřiště, Obilní trh, 602 00 Brno-střed (Veveří)Fotoreport