BRNO – BRNĚNSKÁ ARCHITEKTURA PODLE ALEXE BYKOVA

Zásadní architektonická díla v centru Brna v ukrajinském jazyce.

Architekt Alex Bykov se několik let soustavně věnuje studiu dědictví sovětského městského plánování a ukrajinské architektuře z období nezávislé Ukrajiny se zvláštním zřetelem na sakrální architekturu. Ve svých textech se snaží nejen popsat historii konkrétního objektu, ale i nacházet souvislosti s dalšími společenskými disciplínami, s ekonomií, sociologií, politikou, vědou atd. V letošním roce začal přednášet na brněnské fakultě architektury VUT, kde pod jeho vedením studenti připravili procházku po zásadních brněnských stavbách.  

 

ne 2. 10. 11:00 | Nádražní 10, Brno-střed (před Čedokem)

Fotoreport