Brno – Bauerův zámeček místo v čase a prostoru

Komentovaná prohlídka jediného v Brně veřejnosti přístupného díla Adolfa Loose v Bauerově zámečku s architektkou výstaviště Lenkou Štěpánkovou a BAM. Součástí je prohlídka výstavy Bauerův zámeček Místo v čase a prostoru. Bauerův zámeček byl donedávna známý jen odborné veřejnosti jako jediná částečně dochovaná realizace Adolfa Loose v Brně, stojící na okraji areálu výstaviště, tak trochu ve stínu obdivovaných funkcionalistických výstavních pavilonů. Díky badatelské činnosti historičky umění Jany Kořínkové, navazující na systematický výzkum o činnosti Adolfa Loose v jeho rodném městě, kterému se věnují kurátoři Muzea města Brna Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný, se daří postupně rekonstruovat pohnutou historii samotného zámečku, životní osudy majitele, ale i rozsah Loosových úprav, které byly zřejmě daleko větší, než se dosud předpokládalo. 150 let. Právě tolik letos uplyne od narození brněnského rodáka a světoznámého architekta Adolfa Loose. Proto letos celorepublikově slavíme Rok Adolfa Loose, jehož cílem je kultivovaným způsobem připomenout české i evropské veřejnosti životní jubileum Adolfa Loose a upozornit na jeho uskutečněné i neuskutečněné projekty.

Sraz: so 3. 10., 14.00, před správní budou výstaviště, Výstaviště 1

Fotoreport