BRNO – ADOLF LOOS A JEHO PRÁCE PRO VIKTORA BAUERA V BRNĚ A OKOLÍ

Historička umění Jana Kořínková představí brněnské dílo Adolfa Loose, zejména jeho činnost pro výjimečného objednatele, Viktora rytíře von Bauer-Rohrfelden (1876–1939), podnikatele, majitele rafinerie cukru v Hrušovanech u Brna, zámku na Starém Brně a v Kuníně, ale také myslitele, nadšeného cestovatele, sběratele a fotografa. Kromě mramorového sálu nahlédneme i do ložnice Margarete Bauer, jejíž interiér vznikl pravděpodobně také na základě Loosova návrhu a jehož část se dochovala v původní podobě dodnes.

po 2. 10. | 18:00 | Bauerův zámeček, areál BVV, Výstaviště 405/1, 647 00 Brno-střed-Pisárky

Fotoreport