BŘEZNICE – KULTURNÍ DŮM

Kulturním domem od Karla Pragera stále si udržujícím svou původní unikátní brutalistní podobu s historičkou umění docentkou Radomírou Sedlákovou.

Jednou z opomenutých Pragerových staveb je realizace kulturního domu v Březnici z přelomu 70. a 80. let 20. století. Po uvolnění pozemku nedaleko historického náměstí bylo místo zaplněno stavbou z jednoduché kubické hmoty založené na obdélníkovém půdorysu s výraznými prvky oblých betonových hmot, které vystupují z rohů budovy. Hlavní průčelí doplňuje prosklený vstup. Výstavba kulturního domu spadá do období, v němž Prager nemohl publikovat svá díla, proto byli pod stavbou oficiálně podepsaní jeho kolegové architekti Jan Louda a Zbyšek Stýblo. Málokdo také ví, že Olbram Zoubek se podílel na sochařských dílech v interiéru.
Komentovaná prohlídka se koná ve čtvrtek 5. 10. a v neděli 1. 10. bude stavba volně přístupná veřejnosti od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. V neděli zároveň bude po celou dobu možnost prohlídky s Alenou Heverovou, správkyní březnického muzea, která dá návštěvníkům nahlédnutí archivní materiály z muzea i Kulturního domu. Na nedělní prohlídky navazuje promítání v rámci festivalu Film a architektura.

ne 1. 10. | 10:00–12:00 a 13:00–16:00 |
čt 5. 10. | 16:00 | komentovaná prohlídka | Dolní Valy 63

Fotoreport