Bratislava – Vyhliadka Devínska Kobyla: Umenie v prírode

Na území bývalej raketovej základne stojí „Modlivka“ – nová vyhliadková veža. Sprevádzať nás budú architekti z tímu architektonického ateliéru Šebo-Lichý.

V mieste niekdajšej vojenskej pozorovateľne blízko hraníc Slovenska, Rakúska a Maďarska sa ponúkajú výhľady zo symbolických troch pootočených plošín – na každú z krajín je plnohodnotný výhľad.

Areál základne leží v chránenej krajinnej oblasti s jedinečným biotopom, a treba povedať, že vyhliadka svojou ľahkosťou (materiálom, konštrukciou, farbou) nijako neruší okolitú prírodu. Práve naopak, prilákala do prostredia viac návštevníkov a robí ho atraktívnejším, dáva mu ďalšiu prídavnú hodnotu, stáva sa ďalším cieľom turistov – symbióza umenia a prírody.

S pribúdajúcou atraktivitou sa núka otázka, čo sa bude diať s objektmi základne, ktoré tu ostali ako tichá pripomienka obdobia železnej opony. Architekti (autori „Modlivky“) zo štúdia Šebo-Lichý zorganizovali ideovú študentskú súťaž, ktorá by mohla priniesť množstvo inšpirácií, ako zachovať stopy histórie s citlivým prístupom k prírode. Pripomienkou histórie by sa mohli stať ďalšie umelecky stvárnené (príp. citlivo zrekonštruované) objekty, zasadené v chránenej prírode Devínskej Kobyly.

Zraz: ne 3. 10., 15:00 h, pri vyhliadke, upozornenie: cesta na zraz trvá 35 minút z najbližšej zastávky MHD!