BRATISLAVA – PALÁC KOTVA – KAPACITA NAPLNĚNA

Prehliadka citlivo zrekonštruovanej obytnej budovy Palác Kotva s OZ AMRES. Odhodlanie a záujem obyvateľov budovy v kombinácii so zanietením zainteresovaných osôb predstavuje základ úspešnej obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Rozhodnutie vlastníkov realizovať finančne náročnú rekonštrukciu si zaslúži pozornosť verejnosti. Účastníci budú mať príležitosť spoznať históriu a priebeh rekonštrukcie od začiatku po súčasnosť, vrátane možnosti nahliadnuť do vnútorných priestorov. Diskusia so zainteresovanými osobami umožní účastníkom lepšie porozumieť jednotlivým fázam obnovy tejto budovy vrátane aktuálnemu stavu a budúcim plánom.

Max. kapacita 20 ľudí na daný termín, registrácia cez GoOut.

Partner: Nadácia ZSE

29.9.2023 | 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00 | Vajanského nábrežie 9, /pri soche T.G.Masaryka/