BRATISLAVA – VEČERNÝ KURÁTORSKÝ SPRIEVOD VÝSTAVOU OSLOBODENÝ PRIESTOR / ARCHITEKTÚRA A EMANCIPÁCIA V MIRBACHOVOM PALÁCI

Kurátorka Petra Hlaváčková priblíži výstavu Oslobodený priestor/Architektúra a emancipácia o emancipácii a feministických konceptoch v umení a architektúre. Mirbachov palác GMB bude pri príležitosti sprievodu otvorený do 20:00.

Čo všetko je starostlivosť a ako súvisí s architektúrou? Výstava Oslobodený priestor predstaví intersekcionálne feministické myslenie a prístupy, ktoré skúmajú mocenské mechanizmy architektonického prostredia a ktoré sa zakladajú na spolupráci, solidarite, environmentálnej citlivosti a odhaľovaní systémových nerovností ovplyvňujúcich naše životy. Kam miznú ženy architektky? S akými prekážkami sa vo svojej profesii stretávajú a aké emancipačné stratégie im môžu byť užitočné? Komu patrí verejný priestor a čo je feministická architektúra? Výstava zahŕňa umelecké a umeleckohistorické inštalácie, ktoré otvárajú nastolené otázky a zaoberajú sa tiež nerovnosťami v architektonickom pracovnom prostredí a vzdelávaní, rodovými paradoxmi éry štátneho socializmu alebo sieťovaním žien v architektúre. Umelecké intervencie tematizujú feministické priestorové spôsoby starostlivosti, ktoré vyrastajú zo špecifických kultúrnych a spoločenských kontextov a prinášajú rozmanitosť skúseností, prostredí a politík telesnosti.

Kapacita max. 15 ľudí, lístky na vstup (zadarmo) budú k dispozícii na pokladnici pred začiatkom akcie.

29. 9. 2023 , 18:00 – 19:30, Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác, 2. poschodie, Františkánske námestie 11, Bratislava