BOSKOVICE – S ARCHIMAPOU V ULICÍCH PODRUHÉ

Po vybraných stavbách ve městě s autorem ArchiMapy architektem Petrem Ondráčkem. Vybrané stavby ve městě – od poměrně nedávné minulosti přes období největšího rozkvětu ve 20. a 30. letech minulého století až po aktuální stavby a snad i náznak možného budoucího rozvoje města. Na jednotlivých zastaveních bude vždy komentář doplněn o ukázky dobových fotografií, skic či výkresů. Cestou se dozvíte spoustu dalších informací, které se loni do výtisku ArchiMapy už nevešly.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

so 30. 9. | 15:00 | náměstí 9. května 954/2

Fotoreport