BOHUSLAVICE U ZLÍNA – JINÁ (NE)KULTURNÍ KRAJINA

Putování krajinou, která byla a měla by být naší součástí. Je tomu však skutečně tak? Spolek Jinákrajina a sochař Jan Ambrůz odkryjí všem hledajícím krásy, naše kořeny i drobné stavby v krajině. Procházka začne výstupem ze Šarov Křížovou cestou do polí nad vesnicí, následně povede kolem objektů sousoší a kaple II směrem na Lhotu. Na rozcestí se stočí zpět po Jeřábové cestě, aby minula nejen Poleh, ale opět navázala na Šarovy. Nutná pohodlná obuv do přírody.

SRAZ: ne 2. 10., 14.00, v Šarovech u místního pohostinství (střed obce)

Fotoreport