BÍLOVEC – SKLADOVACÍ ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY

Řada postupů a technologií se v průběhu nedávných desetiletí proměnila a vzniklé objekty nezůstaly vývoji opodál. O materialitě a účelu staveb s architektem Davidem Seidlerem.

S postupnou mechanizací narostly prostorové požadavky zemědělské produkce. Zvětšil se objem sklizní a uskladněných plodin, ale i množství používané techniky. Odkazem výstavby 20. století jsou mimo jiné betonová sila a ocelové velkorozponové haly, na něž bude nahlédnuto z materiálového, urbanistického i architektonického pohledu. Doplněny budou příklady dřevěných staveb, popřípadě konstrukcí s využitím kompozitních materiálů.

pá 29. 9. | 17:00 | u Městské knihovny, Slezské náměstí 63

Fotoreport