BENEŠOV – MUZEUM PODBLANICKA: STŘEDOVĚKÉ SKLEPY

Celá řada historických měst na našem území má podzemní prostory zahloubené do podložní horminy. Četnost a rozsah prostor je dokladem významu města a jeho hospodářské prosperity. V Benešově se podařilo zachytit 50 sklepů. Přednáška od Muzea Podblanicka se bude týkat sklepů pod čp. 100, 230, 92 a pozůstatky sklepů objevených při přestavbě radnice v letech 1992 – 1995. Pořádá: Muzeum Podblanicka.
Sraz: so 29.9., 16:00, Muzeum Podblanicka, Malé náměstí 74, Benešov 256 01