BENEŠOV – MANUÁL PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ MĚSTO

Veřejné představení nového dokumentu města Benešov s názvem Manuál potenciálů rozvoje veřejných prostranství, který má za cíl odhalit největší příležitosti, jak město udělat příjemnější pro život. Manuál vznikl z popudu členů Komise pro architekturu a územní rozvoj, zřízené jako poradní orgán při Radě města Benešov. Jedná se o způsob participace členů komise na utváření městského interiéru – charakteru města a jeho veřejných prostranství. Základní snahou je popsat a analyzovat současný stav veřejných prostranství a formulovat úvahy o jeho kultivaci a zkvalitnění.

Aktuální info na facebooku zde

SRAZ: ne 1.10. 2017, 14:00, Městská výstavní síň, Malé náměstí 1700