BANSKÁ BYSTRICA – VÝZNAM A HODNOTY MEDENÉHO HÁMRA

O hodnotách sídla metalurgického podniku na spracovanie medi a vízie tohto areálu predstavia členovia občianskeho združenia ZA! Medený hámor spoločne s prizvanými odborníkmi. Aký prínos pre mesto a región by mohla priniesť jeho revitalizácia ako celku? Občianske združenie ZA! Medený hámor v spolupráci s vhodne prizvaným odborníkom/odborníčkou pozýva na komentovanú prehliadku, ktorá sa začne pred Štátnou vedeckou knižnicou. Jeden z najväčších rozmachov zažil počas fungovania tzv. Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, no fungoval nepretržite takmer pol tisícročia. Medený hámor bol jednou z najstarších manufaktúr, ktorá predstavovala svojím vybavením priamy vývinový predstupeň priemyselnej výroby kapitalistického typu, čo bolo na tú dobu absolútne inovatívne a priekopnícke. Banskobystrický mediarsky podnik a Medený hámor ako jeho súčasť od svojho vzniku možno pokladať za centralizovanú manufaktúru a jeden z prvých podnikov vo vtedajšej ranonovovekej Európe postavenej na kapitalistických základoch. Technológia zavedená koncom 15. stor. Thurzovsko-fuggerovskou spoločnosťou sa v hutníctve medi udržala až do 19. storočia. V čase najväčšieho rozmachu výroby podnik zamestnával 2000 pracovníkov a vyrobil za celé svoje obdobie okolo 300 000 ton medi a 97 000 ton striebra.

ne 02.10. | 16:00 | Lazovná 9, Banská BystricaFotoreport