BANSKÁ BYSTRICA – REŤAZOVÁ STRECHA BÝVALÉHO MEŠTIANSKÉHO PIVOVARU

O jedinečnej strešnej konštrukcii Meštianskeho pivovaru v Banskej Bystrici so sprievodkyňou Lýdiou Bulíkovou a architektom Rastislavom Udžanom. Reťazová strecha je jediným dochovaným dielom staviteľa Bedřicha Schnircha v celosvetovom meradle. Predstavuje inovatívny a štruktúrne stabilný prvok, využívajúci reťazové prvky na rovnomerné rozloženie váhy po celej konštrukcii. Na komentovanej prehliadke návštevníci hlbšie pochopia túto architektonickú pamiatku a tvorbu autora.

29. 9. 2023 | 17:00 – 18:00 | Námestie Š. Moysesa 7, Banská Bystrica

Fotoreport