BANSKÁ BYSTRICA – OD CELKU K DETAILU, OD VÍZIE PO REALIZÁCIU

O transformácii objektu paláca na prevádzku kaviarne a rehabilitácii pôvodnej geometrie priestoru s autormi z ateliéru GRAU Architekti. Palác ako stavebný objekt s významnou spoločenskou hodnotou v rámci mesta dlhodobo reprezentoval veľkorysosť a vysokú architektonickú kvalitu, ktorá sa prenášala aj do obchodných partnerov objektov. Neskôr vplyvom spoločenských či ekonomických vplyvov sa začali veľkorysé priestory fragmentovať na viacero samostatných celkov či zásadne stavebne modifikovať vkladaním medzipodlaží či podhľadov, čo malo zásadný vplyv na celkový charakter priestorov. Pri projekte rekonštrukcie objektu pre prevádzku kaviarne Výklad sme sa snažili pôvodné priestory rehabilitovať a ukázať ich v pôvodnej geometrii, avšak často s priznaním nánosov času. Výklad je tiež jedným z reprezentantov tohto prístupu.

št 06.10. | 17:00 | Kaviareň VÝKLAD – káva & viac, Národná 6, Banská BystricaFotoreport