Banská Bystrica – Národná Banka Slovenska

Národná Banka Slovenska (Expozitúra Banská Bystrica).

Sraz: pi 28.9., 10.30-12.00, Národná 10