Banská Bystrica – Múzeum Slovenského národného povstania

Voľný vstup s printovým materiálom DA Dňa Architektúry 2018.

Sraz: pi 28.9. až ne 30.9., 9.00-18.00, Kapitulská 282/23