BANSKÁ BYSTRICA – EXPOZÍCIA VO VILE DOMINIKA SKUTECKÉHO

Počas komentovanej prehliadky stálej expozície vo Vile Dominika Skuteckého kurátorka Zuzana Majlingová priblíži autentické prostredie umelcovej tvorby i rodinného života. Zámerom nedávno sprístupnenej expozície bolo využiť potenciál umelcovej vily v meste pod Urpínom ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života. Renovácia neorenesančného objektu vstúpi na jeseň do ďalšej etapy, kedy prebehne úprava infraštruktúry prvého kontaktu a bezbariérové sprístupnenie vily, podľa návrhov Ing. arch. Jakuba Kopca. Komentovanou prehliadkou záujemcov prevedie kurátorka Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová a prizvaní hostia, ktorí sa na projekte podieľali.

Partneri akcie: Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

st 05.10. | 16:00 | Horná 55, Banská BystricaFotoreport