TRENČÍN – CIRCULAR ARMY HOUSE

Guided tour of the Circular Army House (ODA) with architect Alexander Topilin.

Maximum capacity 10 people, registration required via GMAB form.

3.10. | 16:00 – 17:30 | Okruhový Dom Armády (ODA) – Posádkový klub Hviezdoslavova 205, Trenčín

Co-organized by: Miloš Alexander Bazovský Gallery in Trenčín, www.gmab.sk

Photoreport