ZLÍN – PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI: SERIÁL VÝJIMEČNÝCH OSOBNOSTÍ

Speciální komentovaná prohlídka se zaměřením na osobnost Vladimíra Karfíka. Návštěvníky provede vedoucí průvodce Petr Hampl. Z podstaty je Památník Tomáše Bati úzce svázán s dílem a osobností Františka Lýdie Gahury, jehož odkazu jsme se věnovali v minulých letech. Letos se chceme zaměřit na další klíčovou osobnost zlínské baťovské architektury, Vladimíra Karfíka. Architekt Karfík byl do značné míry protipólem a občas i rivalem Františka Gahury. Jejich vzájemné ovlivňování, stýkání a potýkání chceme ukázat prostřednictvím nejvýznamnějších děl, jimiž Karfík obohatil nejen zlínskou architekturu.

Sraz: so 2. 10., 16:00, náměstí T. G. Masaryka 2570

Fotoreport