Žilina – Výtvarné dielo v architektúre – zrušeno

Výtvarné diela ako súčasť architektúry a ich význam vo verejnom priestore s kurátorkou Darinou Arce. Umenie v architektúre bolo do roku 1989 samozrejmosťou. Diela boli umiestňované v interiéroch budov, ako súčasť fasády či ako skulptúry vo vnútroblokoch sídlisk. Boli súčasťou projektovej dokumentácie, zabudované do samotnej architektúry, často sa s nimi nedalo manipulovať. Preto mnohokrát ich príbeh skončil deštrukciou.

Zraz: ne 3. 10., 15:00 h, Útvar hlavného architekta, Horný Val 67/24