Žilina – Manuál reklamy

Reklama bola od nepamäti súčasťou našich miest. Jej miera je však v súčasnosti neudržateľná. Často prekrýva skutočnú tvár mesta, vytráca sa genius loci. Ako reakcia na daný stav vznikol v spolupráci Mesta Žilina a Krajského pamiatkového úradu Žilina Manuál reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorý je platný od 1. septembra 2019. Manuál vytvára návod, ako a kde je možné v historickom centre umiestňovať reklamu. Cieľom je skvalitniť verejný priestor v historickom jadre mesta.

Zraz:  št 1.10., 17:00, Útvar hlavného architekta Žilina, Horný Val 24