ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – VE STARÉM NOVÉ: VODOJEMSKÉ BYDLENÍ V KOTELNÁCH

Procházka ukáže přestavby čtyř původně plynových kotelen vybudovaných v 70. letech pro zajištění dodávky tepla blízkých bytových domů. Projekty přestaveb na bydlení probíhaly nezávisle na sobě. Z jednoho unifikovaného objektu vznikly čtyři různé výsledky. Návštěva jedné kotelny s architektem Štěpánem Matějkou a tvůrci návrhu.

SRAZ: so 3. 10., 14:00, zastávka MHD Neumannova

Žijeme Ždárem