Zašová – Sakrální barokní stavby

Sakrální barokní stavby na Valašsku jako stále živá a přítomná součást komunitního života a identity zdejšího sociálního prostředí budou námětem workshopu pro mladé fotografy pod vedením dokumentárního fotografa, vysokoškolské pedagoga, kurátora a organizátora kulturního života Jindřicha Štreita, stejně jako jeho navazující veřejné debaty v areálu bývalého trinitářského kláštera.

Hlavním tématem v obou případech bude prezentace barokního kostela Navštívení Panny Marie a areálu klášterního areálu, který prochází v současné době architektonickou revitalizací jako přirozených center duchovního, sociálního a kulturního setkávání místních obyvatel jako historického, ale i současného střetávání života a architektonického vyjádření společně sdílených hodnot.

Workshop pro mladé adepty fotografického umění začne ve 12 hodin a účast na něm je podmíněna předchozí rezervací na webových stránkách. Případní zájemci by rovněž měli doložit ukázky ze své dosavadní publikované tvorby. Začátek veřejného setkání a diskuze s profesorem Štreitem je stanoven na  16 hodin a vstup je otevřen široké veřejnosti bez nutné rezervace.

Sraz: pá 2.10., 12.00 workshop (nutná rezervace), 16.00 přednáška (bez rezervace), Zašová 45, bývalý trinitářský klášter