VYŠKOV – VÝSTAVBA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU

Procházka okolím nádraží s městským architektem Zdeňkem Pospíšilem. Výstavba z let 1921 – 1925, jejíž velkou část financovala městská spořitelna, v území vymezeném ulicemi Nádražní, II. odboje, Svatopluka Čecha, Kašíkova, Jiráskova, Heydukova, Nerudova. Část prostoru byla zastavěna již v dřívějších letech a vytvořila spojnici centrální části města s vlakovým nádražím.

SRAZ: so 5. 10., 14:00, před budovou vlakového nádraží