Turnov – Muzeum horolezectví

V loňském roce se v areálu Muzea Českého ráje v Turnově veřejnosti otevřelo nové Muzeum horolezectví s expozicí „Z Českého ráje na vrcholy světa“. Expozice věnovaná nejen pískovcovému lezení vznikla v revitalizované části areálu Muzea vystavěné v roce 1974 prezentující největší olejomalbu ve střední Evropě „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“. Muzeum seznamuje návštěvníka s vývojem a důležitými milníky horolezectví, odhaluje nepublikované fotografie a originální pomůcky jejich zhotovitelů, samotných horolezců. Revitalizací prošel i parter Muzea, který je využíván k různým kulturním akcím města. Komentovaná prohlídka s autory projektu z ateliéru Hipposdesign Praha.

Sraz: so 3. 10., 10.00, Muzeum Českého ráje, Skálova 71